Startside

Et lille bådlaug i flotte omgivelser


Et idyllisk sted på als.

Bådelauget er etableret i 1987, og i dag er vi over 20 lokale medlemmer. Klubben har igennem alle årene været drevet af frivilligt arbejde. Ved fælles hjælp er det lykkedes, at få etableret en bådebro med plads til ca. 20 større både og ca. 10 joller, et klubhus med inventar og køkkenfaciliteter, en flot shelter med stråtag, forskellige grillområder med borde/bænke og udstyr samt cykler til havnens gæster.

Vores bådelaug ligger i nogle fantastiske naturomgivelser – tæt ved skoven og ikke mindst ved den nye natursti ”Stevningnorstien”. Siden stien er blevet indviet, får vi til stadighed besøg af flere og flere (både lokale og turister), og de kommer bl.a. for at nyde kaffen eller madpakken i vores udeområder. Vi låner endvidere gerne vores faciliteter ud til lokale arrangementer, og vi har fx jævnligt besøg af børnene fra Stevning Børnehus, og af de ældre fra Tangshave Plejehjem

Vi har valgt at drive vores bådelaug, så alle kan være med. Det er ikke pengepungen, som er afgørende – det er derimod viljen til at indgå i et fællesskab – som er eksistensgrundlaget. Vi lægger herudover stor vægt på, og vi forsøger via vores arbejde at være medvirkende til, at der bliver holdt gang i lokalsamfundet i Stevning og omegn.