Bestyrelsen

Bestyrelsen


---------------------------------------------------------

 formand:

Glenn Christensen

Telefon: 42542060---------------------------------------------------------

Broformand:

Lars vohs

Telefon: 28941722---------------------------------------------------------

 kasser:

Jens Christiansen

Telefon:23614735---------------------------------------------------------

Bestyrelses medlem:

Susanne  Christensen


---------------------------------------------------------

Bestyrelses medlem:

Jens Jørgen Johansen


---------------------------------------------------------

Bestyrelses supleant:

Preben kolb


---------------------------------------------------------

Bestyrelses supleant:

Bjarne Klepke


---------------------------------------------------------